Zdjęcie systemu Nidagravel w użyciu

t. 0 662 825575 e. info@pronida.pl więcej ›

Instalacja

Pojedyńczy arkusz ma powierzchnię około 3m². Geowłóknina wystająca poza obrys arkusza Nidagravel na dwu jego krawędziach będzie przykryta sąsiadującym arkuszem.

Arkusze nie wymagają mocowania do podłoża, gdyż wypełniony arkusz będzieważył około 150 kg.

Dopasowywanie krawędzi arkuszy lub wycinanie dziur jest bardzo proste. Arkusze można ciąć przy pomocy noża, brzeszczotu do metalu lub szlifierki kątowej.

Instalacja systemu Nidagravel

Instalacja systemu Nidagravel

Instalacja systemu Nidagravel

logo logo logo logo logo logo