Zdjęcie systemu Nidagravel w użyciu

t. 0 662 825575 e. info@pronida.pl więcej ›

Przygotowanie podłoża

Grubość warstwy bazowej i układ zastosowanych materiałów podsypki pod ułożenie arkuszy Nidagravel® zależna jest od przewidywanego obciążenia użytkowego nawierzchni (ruch pieszy, kołowy lekki czy ciężkie pojazdy) oraz istniejącego podłoża. Podłoże musi być wybrane na odpowiednią głębokość (+ 50mm warstwy końcowej).

Przygotowanie podłoża jest najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia.

Oto kilka sugestii dla przeciętnych warunków:

Użytkowanie piesze i rowerowe

Pronida, alejka żwirowa

10 cm gruzu (tłuczeń kamienny lub betonowy kaliber 0-32) pokryte kilkoma centymetrami drobnego kruszywa do wypoziomowania. Zagęszczone.

.

Ruch samochodowy

Pronida, alejka żwirowa

25-50 cm gruzu (tłuczeń kamienny lub betonowy) pokryte kilkoma centymetrami drobnego kruszywa do wypoziomowania. Zagęszczone.

Jeżeli bazowo stosowany jest tłuczeń kamienny, zazwyczaj używa się grubych granulacji (np. 0-32 dla tłucznia wapiennego). Takiego podłoża nie da się wystarczająco wypoziomować do instalacji na nim arkuszy Nidagravel®. Zalecane jest zastosowanie wyrównawczej warstwy drobnego kruszywa (np. piach 1-2 ), która musi być zagęszczona i wypoziomowana.

Kontynuuj › Krawężnikowanie

logo logo logo logo logo logo